Študentská kvapka krvi

Upravené: pondelok, 26. november 2018

„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“  Marcus Aurelius

Na našej škole sme v rámci Študentskej kvapky krvi robili dobré skutky 20. 11. 2018. Robili sme ich pre ľudí, ktorí bojujú s vážnym ochorením, alebo potrebujú ten najvzácnejší dar pre človeka - nenahraditeľnú červenú tekutinu - ľudskú krv. Symbolická červená kvapka, ktorá však robí zázraky – zachraňuje život.

Tohtoročná Študentská kvapka sa konala s heslom:  „Podľa čoho spoznáte dobrého študenta, podľa dobrých známok? “  
  Jej cieľom je získať prvodarcov z radov študentov.  Nám sa tohto roku podarilo získať 12 študentov - prvodarcov,  5 študentov sa do kresla vrátilo už druhý alebo tretíkrát.
Ostáva len veriť, že v tejto humánnej tradícii bude škola naďalej  pokračovať, pretože má možnosť v študentoch prebúdzať záujem o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Uvedomujeme si, že dobrovoľné darovanie krvi je skutočným „ darom života,“ ktorý môže zdravý človek poskytnúť chorým ľuďom.

Mgr. František Legát

darovanie krvidarovanie krvidarovanie krvi

darovanie krvidarovanie krvi