Olympiáda v ANJ

Upravené: pondelok, 26. november 2018

Aj tento školský rok sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho jedenásti  vybraní žiaci zo všetkých ročníkov. V troch častiach sa snažili predviesť nielen písomnú znalosť gramatických štruktúr, zručnosť v porozumení textu a počúvaní, ale najmä svoje komunikačné zručnosti na určené témy. V tomto ročníku sme sa rozhodli pre témy Veda, technológia a Práca,  zamestnanie.

Z jedenástich žiakov bolo sedem úspešných riešiteľov školského kola. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. Jakub Zagora, žiak 3.C,
2. Matúš Jankech, žiak 4.C,
3. Erik Vician, žiak 4.C.

Blahoželáme víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, pretože s  jazykovou úrovňou našich žiakov sme boli spokojní. Mnohí, najmä prváci, nás presvedčili, že sa v nich skrýva veľký potenciál, ktorý sa budeme snažiť čo najlepšie rozvíjať.

Učenie sa cudzích jazykov je celoživotná cesta, na ktorú sa naši študenti vydali pred niekoľkými rokmi. Dúfame, že ich chuť a snaha bude ocenená najmä úspechom v maturitnej skúške, schopnosťou dorozumieť sa a využiť angličtinu aj v zamestnaní.

Ing. Beáta Gurková

z olympiádyz olympiádyz olympiády