Deň otvorených dverí

Upravené: sobota, 22. október 2011
V dňoch 6. – 7. 11. 2008 sa na našej škole uskutočnil „Deň otvorených dverí“. Táto akcia, ktorá má u nás dlhoročnú tradíciu bola venovaná deviatakom základných škôl rozhodujúcim sa čo po skončení základnej školy.
den1.jpgZúčastnilo sa jej 20 základných škôl nášho regiónu. Vo vestibule školy si mohli deviataci prezrieť výstavku výrobkov našich žiakov v jednotlivých odboroch. Potom nasledovala prehliadka priestorov školy. V odborných učebniach každý zo študijných a učebných odborov mal pripravenú prezentáciu, ktorá vystihovala obsah štúdia v danom odbore a možnosti uplatnenia študentov v praxi. Okrem odborných učební si prezreli aj priestory, ktoré využívajú naši žiaci vo voľnom čase, či počas činnosti rôznych záujmových krúžkov. Mali možnosť prezrieť si aj priestory odborného výcviku, kde videli našich žiakov priamo pri výučbe.
Už minulý rok sme umožnili zamestnávateľom z nášho regiónu v rámci tohto dňa urobiť prezentáciu svojej firmy formou letákov. Tento rok prišli aj ich zástupcovia a tak umožnili deviatakom a ich rodičom získať ešte lepší prehľad o možnostiach zamestnania po ukončení štúdia na našej škole. Je potešujúce, že z roka na rok sa prichádza informovať a o možnostiach štúdia na našej škole čoraz viac rodičov deviatakov.

 

Image
mechatronika
Image
strojárstvo

 

 

Image
elektrotechnika
Image
obchodný pracovník