Olympiády zo SJL a NJ

Upravené: štvrtok, 6. december 2018

Koniec novembra sa niesol v znamení vedomostných súťaží v slovenskom a nemeckom jazyku. Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá v písomných testoch, aby sa potom najlepší zišli na školskom kole, kde museli preukázať zručnosti v ovládaní materinského a cudzieho jazyka, a svoju tvorivosť.

V školskom kole Olympiády slovenského jazyka súťažiaci museli dokázať transformovať text do určitej žánrovej podoby s formálnymi, obsahovými zásadami a s vhodným výberom štylistických jazykových prostriedkov typických pre daný žáner. Tentokrát išlo o administratívny štýl s presne stanoveným obsahom a  formou úradného listu. V poslednej časti mali tvorivo spracovať danú tému a predniesť ju pred obecenstvom so zachovaním a uplatnením zásad rečníckeho štýlu.
      Po sčítaní výsledkov všetkých častí najvyšší počet bodov za A kategóriu prvých a druhých ročníkov získal Richard Krkoška z II.C triedy  a bude nás reprezentovať na krajskom kole OSJ. Na druhom mieste sa umiestnil Šimon Valigurský z II.C  a tretie miesto obsadil Jozef Knapík z I.A triedy.
      V kategórii B pre tretie a štvrté ročníky  najlepšie obstál  Patrik Darák z III. C triedy s postupom na krajské kolo a v tesnom závese za ním  sa umiestnil Marek Balamuta z III.A  a na treťom mieste skončil Ján Komendák z III.C triedy.
      Na podobnom princípe prebiehali i triedne kolá v nemeckom jazyku, v ktorých žiaci zdolávali písomný test zostavený z počúvania a čítania s porozumením spolu s uplatnením gramatických štruktúr vo výberových odpovediach. Potom nasledoval opis obrázka s príbehom. Úspešní riešitelia postúpili do ďalšieho levelu, v ktorom na vybranú tému viedli spontánny rozhovor.
      Najvyšší počet bodov a teda víťazom s postupom do obvodového kola sa stal Marko Wenzel, ktorého meno na najvyššom stupni súťaží v nemeckom jazyku od prvého ročníka je nemenné a nemá konkurenta.  Spokojný však môže byť aj Ľubomír Kromka zo IV.A triedy, ktorý skončil na druhom mieste a takisto bude reprezentovať školu na obvodovom kole. Tretiu pozíciu obsadil jeho spolužiak z tej istej triedy, Ján Krempaský.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v postupových  kolách!

M. Nestorovičová

z olympiádyz olympiády