Imatrikulácia

Upravené: piatok, 7. december 2018

Naši najmladší študenti  strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa a skamarátili.  Preto sa starší spolužiaci z III.C rozhodli 28.11.2018 usporiadať imatrikuláciu prvých ročníkov a prijať  ich do svojich radov, aby  sa stali ozajstnými študentami  našej školy.

Po súťažiach v ktorých si merali zručnosť a vedomostnú úroveň prešli ešte skúškou ochutnávky. Najlepšie obstála I.A svojimi schopnosťami. Po zábavnom programe boli všetci prváci pasovaní do elektrikárskeho a strojárskeho cechu.

Študenti sa rozišli v dobrej nálade.

Mgr. Mária Komorová

imatrikuláciaimatrikuláciaimatrikulácia

imatrikuláciaimatrikulácia