Lyžiarsky kurz

Upravené: piatok, 15. február 2019

Po polročných prázdninách mali žiaci prvého ročníka možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho kurzu v Bachledovej doline v stredisku Deny.

Hneď prvý deň boli rozdelení podľa výkonnosti do štyroch družstiev. Počúvali svojich inštruktorov, usilovali sa čo najlepšie vykonávať prípravné cvičenia, pozorovali lepších lyžiarov, hľadali pre seba ideálnu stopu a poctivo robili oblúky. Okrem toho sa bližšie spoznávali aj so spolužiakmi z iných tried. V piatok sa už rozdiely medzi jednotlivcami takmer strácali. Najlepším dôkazom toho, že sa naučili lyžovať bola súťaž v obrovskom slalome. Všetci, ktorí sa postavili na štart, preteky aj dokončili.

Blahoželáme!

Mgr. J. Gabajová

lyžiarskylyžiarskylyžiarsky

lyžiarskylyžiarskylyžiarsky

lyžiarskylyžiarskylyžiarsky