Najlepší v kraji

Upravené: piatok, 15. február 2019

Dňa 12. 2. 2019 sme zrána cestovali do Prešova z dôvodu účasti víťazov školského kola Olympiády zo SJL na postupové krajské kolo v zložení Richard Krkoška  za kategóriu B a Patrik Darák za kategóriu A.

Krajské kolo SJL

Súťaž sa začala registráciou účastníkov, ktorí v hojnom počte zaplnili priestory Reimanovho gymnázia v Prešove, sídliaceho na Ulici Mudroňovej. Nasledovalo milé a povzbudivé privítanie  predsedníčky Krajskej komisie Mgr. N. Mihalákovej a súťaž sa mohla začať.
    Prvú časť tvoril test, svojou náročnosťou zodpovedajúci krajskému kolu tých najlepších slovenčinárov jednotlivých základných a stredných škôl v Prešovskom kraji. Boli preverované náukové poznatky zo všetkých jazykovedných rovín slovenského jazyka od fonetiky a fonológie  až po štylistiku, avšak väčší percentuálny podiel malo čítanie s porozumením, výber, selekcia a dopĺňanie informácií na základe dômyselne formulovaných otázok, ktoré preverili čitateľskú gramotnosť a celkovú rozhľadenosť súťažiacich. V hodinovom pracovnom vypätí sa potom v druhej časti písomného testu preukázala tvorivosť, bohatosť slovnej zásoby a štylistická vyzretosť účastníkov v transformáciách textov do určených slohových žánrov.
    Pred ústnou časťou, kde súťažiaci museli v priebehu piatich minút pripraviť na danú tému prejav so všetkými náležitosťami potrebnými pri jeho prednese ohraničeného piatimi minútami, sa cez prestávku v krátkom, ale zato pestrom programe, predviedli študenti tamojšieho gymnázia. Tancovali v ľudovom šate za slávny folklórny súbor Šarišan, zaspievali  a zahrali niečo z populárnej hudby a preukázali svoje športové gymnastické nadanie. Pekné spestrenie náročného dňa.
      Ako skonštatovali naši chlapci, súťaž náročná, ale poučná a zážitková. A tak nám neostáva nič iné, len čakať na výsledkovú listinu a porovnať sa s ostatnými školami nášho kraja.
       Pre milovníkov slovenského jazyka a marcových maturantov 2019 ponúkame súťažné úlohy, ktoré si nájdete na stránke iuventy  v časti Olympiáda zo SJL -  súťažné úlohy: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/osjl/11.%20rocnik%202018-2019/kk/kat.%20a/kk_osjl19_prva-cast_a.pdf

súťažiaci

Krajské kolo NEJ

O dva dni neskôr sa konalo krajské kolo ONJ v Poprade, kde našu školu s veľkou cťou a zanietením reprezentoval Marco Wenzel zo IV. A triedy v kategórií všetkých stredných odborných škôl v Prešovskom kraji. S potešením a hrdosťou môžeme oznámiť, že Marco sa stal celkovým víťazom a postúpil do celoslovenského kola, k čomu mu zo srdca blahoželáme a prajeme  čo najväčší úspech, veď už v minulom ročníku borcov z celého Slovenska obsadil pekné siedme miesto. Rozhovor s ním si nájdete v pripravovanom marcovom vydaní časopisu Nulák.

M. Nestorovičová