Valentínska kvapka krvi

Upravené: piatok, 8. marec 2019

Láska má veľa podôb, tak znelo tohtoročné heslo Valentínskej kvapky krvi. A láska má skutočne veľa podôb - láska partnerov, rodičov a detí, láska súrodencov, láska k sebe samému, k svojim blízkym, ale aj k neznámym ľuďom.

Darovanie krvi je spojené  s tisícami navzájom prepletených osudov neznámych ľudí, ktorí sa nikdy nestretli. Odkaz a výzva Valentínskej kvapky krvi zostávajú už 24 rokov rovnaké – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať kúsok zo seba. Aj tohto roku sme  na našej škole napĺňali motto Valentínskej kvapky krvi a rozhodli sme sa rozdať šťastie tým, ktorí ho najviac potrebujú – ľudia, ktorí pre záchranu života potrebujú malú nenápadnú červenú kvapku, ktorou je  pre život nenahraditeľná   tekutina - krv.
Mobilný odber krvi sa na našej škole uskutočnil 7. marca 2019. Darovať krv, symbolickú červenú kvapku, ktorá robí zázraky a zachraňuje život, sa rozhodlo 30 darcov – študentov a zamestnancov školy. Medzi tými, ktorí sa rozhodli darovať krv z radov študentov, bolo prihlásených 15 prvodarcov. Medzi prvodarcov sa zaradil aj náš zamestnanec Eduard Kuruc.  Valentínsky mobilný odber bol opäť úspešný, pretože z 30  prihlásených darovalo krv 28 darcov. Teší nás, že študenti sú ochotní darovať krv opakovane. Stali sa pravidelnými darcami aj po ukončení školy. Sme tiež radi, že nových darcov nepribúda len v radoch študentov, ale aj  medzi zamestnancami našej školy.

Veríme, že aj naďalej budeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú – chorým, pre ktorých má nenápadná červená kvapka čarovnú moc a môže im zachrániť život. Tiež si uvedomujeme, že dobrovoľné darovanie krvi je skutočným „ darom života,“ ktorý môže zdravý človek poskytnúť chorým ľuďom.  A my veríme, že pre nás, darcov, je to len kvapka, pre druhého život, aby mohli vidieť modré nebo.

Mgr. František Legát

darovanie krvidarovanie krvidarovanie krvi

darovanie krvidarovanie krvidarovanie krvidarovanie krvi