Súťaž o najkrajšiu triedu

Upravené: sobota, 22. október 2011
2. C trieda pod vedením tr. uč. Tkáčovej vyhlásila  na mesiac október súťaž o najkrajšiu triedu školy. Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov do aktívneho zveľaďovania životného prostredia. Predovšetkým žiaci prvých a druhých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteľov zobrali túto súťaž naozaj vážne. Svoje triedy si skrášlili nástenkami, kvetmi, obrazmi......

trieda2.jpgHodnotiaca komisia udelila cenu za najkrajšiu triedu našej školy kolektívu 2.E triedy pod vedením tr. uč. Mgr. Terrajovej.  / trieda č. 4/. Žiaci si svoju triedu krásne vymaľovali, doniesli kvety, urobili nástenku a zhotovili si obrazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobitné poďakovanie za krásnu úpravu triedneho prostredia patrí aj triedam :
2.D – tr. uč. Mgr. Gabajová / trieda č. 10/
1.E – tr. uč. Ing . Vargová / trieda č. 2 /                                  
2.C – tr. uč. Mgr. Tkáčová / trieda č. 11 /
Veríme, že touto súťažou sa nekončí skrášľovanie nášho školského prostredia. Nezabúdame na to, že prostredie, v ktorom sa pohybujeme a žijeme, si musíme pre dosiahnutie lepších výsledkov a pozitívnej atmosféry stále zveľaďovať.
Preto najbližšie hodnotenie tried sa uskutoční na konci adventného obdobia, kedy sa bude hodnotiť vianočná výzdoba tried a školského prostredia.
 
                                                                   Mgr. Tkáčová Eva