Mladý Európan 2019

Upravené: piatok, 26. apríl 2019

Aj v tomto roku sme prijali výzvu pre stredné školy a prihlásili sa do 14. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“. Súťaž sa konala 12. apríla v Poprade. Valér Koky z II.A, Richard Krkoška z II.C a Patrik Gallik z III.C sa stretli v popradskom hoteli Satel, aby reprezentovali našu školu.

Zábavnou a pútavou formou si overili všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Podmienkou účasti v tomto regionálnom kole bol projekt, ktorý chlapci vypracovali o Fínsku. Druhé kolo pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V treťom kole mohli súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti formou tajničky. Chlapci sa snažili zabojovať o čo najlepší výsledok, ale súperi ukázali svoje kvality a do finálového kola sa dostali tri najlepšie tímy. Prvé miesto si vybojovali chlapci z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, druhé miesto získalo Súkromné gymnázium v Poprade a tretie patrilo Obchodnej akadémii v Poprade. Medzi priority tohto roka patrili najmä: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro a Investičný plán pre Európu. Počas celej súťaže panovala medzi súťažiacimi príjemná atmosféra a domov odchádzali obohatení o skúsenosti, vedomosti a zážitky.

A. Vaverčáková

zo súťažezo súťaže