Nemčinári v knižnici

Upravené: utorok, 30. apríl 2019

Kniha, priateľ človeka, je názov jednej z maturitných tém  nemeckého jazyka. Spomínam na časy minulé, keď dotyk s knihou a všetkými v nej zakomponovanými tajomnými životnými osudmi hrdinov nás,  ako deti, uchvacoval a my sme sa predháňali v čítaní, vo vytváraní čo najkrajších čitateľských denníkov či iných podobných projektov.

Zašlé časy minulé boli dňa 26. 4. 2019 sprítomnené zásluhou našich žiakov  učiacich sa nemecký jazyk, pretože práve v tento deň sme sa rozhodli urobiť si vyučovaciu hodinu nemeckého jazyka v nádherne esteticky a folkloristicky vyzdobených priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade.
     S knihami v nemeckom jazyku v rukách sa chlapci oboznamovali s obsahom a spisovateľom. Takto sme nahliadli priamym dotykom do tvorby Remarqua, Simmela, Goetheho a ďalších po nemecky píšucich autorov. Chlapci pomocou svojich zázračných vecičiek a iných vesmírnych globálnych satelitných vymožeností si s ľahkosťou pomocou internetu vygooglili informácie o spisovateľoch, v prekladačoch pátrali po nejasnostiach týkajúcich sa obsahu tej či onej knihy.  A potom nastala ťažšia, pre niekoho priam heroická úloha, informovať nás vlastnými slovami v nemeckom jazyku o knihe a jej autorovi.
     Zvládli to všetci, no najviac to išlo maturantom, veď niet sa čomu čudovať,  ústna časť maturitnej skúšky je tu za pár, ako sa u nás hovorí. Hodina v pohodičke,  pekné slnečné počasie a k tomu viac než príjemná vyhliadka  na víkend, čo viac si priať , zhodli sa všetci prítomní.
      A tak sa už tešíme na výstupné projekty, ktoré zaklincujú zážitkovo získané poznatky o nemeckej literatúre.

Na záver poďakovanie patrí Podtatranskej knižnici v Poprade, ktorá vždy  ochotne pomôže dobrej veci a snaží sa vo všetkých prípadoch vyjsť v ústrety našim požiadavkám.

Miroslava Nestorovičová

z akciez akciez akciez akcie