Zasaď svoj vianočný strom

Upravené: piatok, 10. máj 2019

Ešte je skoro hovoriť o Vianociach no príprava často býva zdĺhavá. Vštepovať žiakom úctu k prírode sa dá aj praktickou prácou. Aby sa žiaci zapojili s chuťou a zmyslom pre aktivitu musí byť za tým aj odmena. Takto vznikla myšlienka: „Zasaď svoj vianočný strom!“.

Oslovila som starostu obce Ľubica Ing. Jána Kapolku, ktorý bez váhania zabezpečil sadenice. Dňa 7.5.2019 sa mohla uskutočniť akcia. O sadenice prejavilo záujem 19 žiakov a 1 vyučujúci. Takto sa spolu vysadilo v domácom prostredí 25 sadeníc smreka. Odmena príde o pár rokov, kedy z neho vyrastie strom vhodný na skrášlenie najkrajších sviatkov Vianoc. O to viac poteší, že je vlastnoručne vypestovaný.

Poďakovanie patrí aj Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Odštepný závod Kežmarok za poskytnuté sadenice. Aj takto môžeme rozširovať environmentálnu výchovu bez nátlaku so zápalom a úctou k prírode. Vďaka všetkým zúčastneným.

PaedDr. Marta Vlachová

z akciez akcie