Mladý digitálny Európan

Upravené: pondelok, 20. máj 2019

Žijeme v digitálnom svete. Spoločný svet , v ktorom navzájom komunikujeme, zabávame sa, spolupracujeme. Internet so svojimi neustále sa vyvíjajúcimi službami používajú rodičia aj deti. Súčasný človek si asi život bez mobilu, tabletu, počítača už ani nevie predstaviť. Dôležité je však ukázať, že digitálne technológie a internet sú aj dobrým pomocníkom.  Vzdelávať sa, získavať vedomosti, súťažiť . Hrať však nielen online hry, ale zvládnuť aj online test.

V stredu 15. mája 2019 prebehla v našej škole súťaž, ktorá nadväzuje na známu súťaž Mladý Európan.  Medzi žiakmi si získava popularitu azda aj kvôli tomu, že prebieha s využitím moderných technológií. Súťaž MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN je realizovaná formou školského online testovania prostredníctvom systému e-Test.  V rámci medzipredmetových vzťahov na hodine výpočtovej techniky si žiaci II.A a III.C triedy preverili svoje vedomosti . Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh zmapoval znalosti žiakov z občianskej náuky, z oblasti európskej histórie, geografie a súčasnosti Európskej únie.  Žiaci po odoslaní svojich odpovedí dostali okamžitú spätnú väzbu, hodnotenie v percentách. Najvyššie percento úspešnosti dosiahli: Ján Krafčík a Martin Vyskočil z III.C a Lukáš Cholvad z II.A.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

Mgr. A. Vaverčáková

zo súťažezo súťažezo súťaže