Deň Európy

Upravené: utorok, 21. máj 2019

V spolupráci s EUROPE DIRECT Poprad sme pre študentov našej školy a hostí pripravili 9. mája diskusiu na aktuálne témy, ktoré hýbu dianím na Slovensku i v Európe. Diskusiu o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú 25.mája 2019 a prezentáciu centra EDIC Poprad k 15. výročiu SR v EÚ predniesol Ing. Litavec Peter CSc. Príjemnú atmosféru znásobil pestrý kultúrny program študentov našej školy a exhibičné vystúpenie PAGAGYM.

Ing. Iveta Garbinská

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akciez akcie