Deň mlieka

Upravené: štvrtok, 23. máj 2019

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie / IDF /. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencii niektorých závažných ochorení, ako napríklad osteoporózy, trombózy alebo vysokého krvného tlaku. Mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú významným zdrojom bielkovín, sacharidov, kalcia, fosforu, magnézia, draslíka, zinku a vitamínov A, B1, B2, a B12.

Odporúčaná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO / 220kg na osobu a rok. Slovensko za touto dávkou výrazne zaostáva, nakoľko jeho spotreba u nás predstavuje len 170kg na osobu a rok. / 2018 /

Týmito slovami sa Richard Krkoška prihovoril spolužiakom cez školský rozhlas a zároveň všetkých pozval na ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov do telocvične. O pomoc pri príprave sa zaslúžili chlapci z III.D.

Mgr. J. Gabajová

Deň mliekaDeň mlieka