Návšteva partnerských škôl z Anglicka a Grécka

Upravené: sobota, 22. október 2011
V dňoch od 8. do 13. decembra sme mali možnosť privítať na našej škole učiteľov z našich partnerských škôl z Anglicka a Grécka, ktorí už druhý školský rok pracujú spolu s našou školou na projekte pod názvom Spolu v Európe.
Tento projekt je podporovaný Európskou Úniou a je začlenený do programu Comenius v rámci programu Sokrates.
Keďže jeho cieľom je vzájomné spoznávanie kultúr, v tomto duchu sa nieslo aj úvodné privítanie zahraničných učiteľov na pôde našej školy. Vďaka tomu, že niektorí naši študenti a učitelia sa vo svojom voľnom čase venujú ľudovému folklóru mohli sme predstaviť naše tradičné slovenské kroje, hudbu i tanec.
Ďalšie stretnutie bolo venované  výslednému  produktu a  to prezentáciám o histórii jednotlivých krajín. Naši študenti spracovali informácie, ktoré sme dostávali v priebehu školského roka od partnerských škôl do podoby prezentácii v programe Power Point. Veľmi dôležitou časťou projektového stretnutia bolo teda ich prezentovanie, kde si mohli študenti zároveň precvičiť aj prejav v anglickom jazyku.
V rámci bohatého programu mali naši zahraniční partneri možnosť bližšie poznávať Slovensko a jeho krásy. Navštívili sme spolu Vysoké Tatry, kostoly v Kežmarku a zabavili sme sa aj na posedení pri živej ľudovej hudbe v Slovenskej reštaurácii v Poprade.
Veríme, že sa naši hostia cítili dobre a že si domov odniesli veľa pekných zážitkov a dojmov.

Image Image
Image Image