V múzeu Petzvala

Upravené: utorok, 4. jún 2019

Dňa 29.5.2019 sa študenti II.A a II.D zúčastnili pod vedením Mgr. František Legáta a PaedDr. Marty Vlachovej (učitelia fyziky), exkurzie v Múzeu Jozefa Maximiliána Petzvala v meste Spišská  Belá. Exkurzia úzko súvisela s preberaným učivom v predmete fyzika.

Expozícia múzea študentom SOŠE chronologicky sprístupnila ukážky  konkrétnych  optických prístrojov a pomôcok najrozmanitejších typov od Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky. Všetko bolo obohatené o pútavé panely s písomnými a obrazovými informáciami o miestach štúdií, profesionálneho pôsobenia, ale aj súkromného života oboch bratov. Celú atmosféru dodáva budova z r. 1669.

Študentov zaujala aj jedinečná zbierka, ktorá obsahuje okolo 2 000 rôznych druhov fotoaparátov, kamier a exponátov z oblasti fototechniky, všestrannosť Jozefa, jeho šerm, jazda na bielom koni (starostlivosť o neho), pracovitosť, záujem o turistiku a zručnosť hrať na rôzne druhy hudobných nástrojov. Obdiv patrí vzdelaniu a zápalu pre prácu hlavne pre tých, ktorí tu boli po prvý krát. Premietaný film z roku 1960 nás vtiahol do života v tomto období a to otvára túžbu vrátiť sa opäť.

PaedDr. Marta Vlachová

z akciez akciez akcie