Supertrieda 2019

Upravené: piatok, 7. jún 2019

31. mája 2019 sme na doskách divadla A. Duchnoviča v Prešove na krajskom kole (Prešov a Košice) uviedli našu melodramatickú scénku venovanú voľbám do EP 2019. Okrem scenára a réžie sa zhostil Richard Krkoška študent 2.C aj jednej z hlavných rolí.

Chlapci predviedli skvelý výkon. Boli sme ocenení za kreativitu a vtip. Úprimne a veľmi pekne ďakujem všetkým účinkujúcim - Adam Vida(2C),Sebastián Majerčák(2A),Jozef Špak(2A),Jakub Zagora(2C),Adrián Budziňák(3A),Marek Balamuta(3A),Marek Kozák(1A) a Jozef Krupár(3A). Nesmierna vďaka patrí aj p. učiteľke PaedDr. Nestorovičovej za cenné rady a realizáciu.

21. júna sme pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy ako hostia.

Ing. Iveta Garbinská

z akciez akciez akcie