Letná kvapka krvi

Upravené: piatok, 14. jún 2019

Darovanie krvi je prejav ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života.
Leto je obdobie chudobné na krv. Jej  nedostatok sa prejavuje najmä pri uskutočňovaní akútnych operácií pacientov. Prvýkrát v histórii našej školy sa nám podarilo uskutočniť tri odbery počas jedného školského roka.

Študentskej a Valentínskej kvapky krvi sa zúčastnili hlavne tohoroční maturanti. K nim  sa postupne pridávali študenti nižších ročníkov, ktorí mali v čase odberu už 18 rokov. Záujem o darovanie krvi u mladších študentov nás presvedčil, aby sme sa zapojili aj do Letnej kvapky.
Mobilný odber bol opäť úspešný, pretože z 29 prihlásených darovalo krv 26 darcov. Teší nás, že študenti sú ochotní darovať krv opakovane. Stali sa pravidelnými darcami aj po ukončení školy.
Na to, aby ste boli hrdina, nepotrebujete byť v hlavných správach. Stačí niekoľko kvapiek tej najcennejšej tekutiny a môžete si do svojho pomyselného zoznamu pripísať ďalší dobrý skutok.

Mgr. František Legát

z akciez akciez akciez akcie

z akcie