Exkurzia v elektrickej stanici

Upravené: utorok, 18. jún 2019

13. júna sa 11 žiakov III.A a III.D triedy zúčastnilo odbornej exkurzie v Elektrickej  stanici v Lemešanoch, ktorú pre nich pripravila VSD a.s. Košice. Po príchode do Košíc sa žiaci mikrobusom premiestnili do Lemešian. Exkurzia bola rozdelená do troch častí, ktorými žiakov sprevádzali zamestnanci ES.

Na začiatku sa oboznámili s vytyčovaním trasy kábla,  diagnostikou jeho stavu a zameriavaním poruchy. Žiaci mali možnosť nielen prihliadať, ale si aj osobne  vyskúšať niektoré činnosti,  napr. vytýčenie trasy kábla.

Tohto roku nám počasie prialo a tak si mohli prezrieť i vonkajšiu časť 110 kV rozvodne, kde videli prístroje a zariadenia o ktorých sa učili na  odborných predmetoch ( prípojnice, odpojovače, výkonové vypínače, prístrojové transformátory, transformátory vn a vvn, tlmivky, prepäťové ochrany...). Potom sa presunuli do vnútorných priestorov stanice kde si prehliadli kobkovú 22kV rozvodňu, miestnosť so skriňovými rozvádzačmi vlastnej spotreby, s rozvádzačmi ochrán jednotlivých polí a tiež   akumulátorovňu so záložnými zdrojmi jednosmerného napätia.  V skúšobni vn pre pracovné a ochranné pomôcky im bola predvedená pracovníkom ES skúška pracovných a ochranných pomôcok a to skúšobnej tyče a izolačných rukavíc. Vo vvn skúšobni pre skúšanie zariadení vystavených atmosférickým vplyvom im bola demonštrovaná skúška izolátora nárazovým napätím.

Cieľom tejto exkurzie bolo upevnenie a rozšírenie vedomostí z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky.

Ing. M. Vdovjáková

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurzie