Exkurzia na MTF STU Trnava

Upravené: utorok, 18. jún 2019

Exkurzie patria medzi prirodzené súčasti výchovno-vzdelávacej práce školy. Cennými sa obzvlášť stávajú tie, ktoré prepájajú osvojené učivo s osobnou skúsenosťou žiakov. „Touch and Feel the Science“ – zážitková exkurzia na pôde STU MtF Trnava. Z ponúkaných pracovísk sme si vybrali:

  • Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
  • Ústav materiálov
  • Ústav výrobných technológií
  • Ústav výskumu progresívnych technológií

Študentom z odborov mechatronika a programátor CNC strojov predviedli a ukázali objekty a javy, ktoré nie sú dostupné v triede. Doplnené nové skutočnosti pomohli žiakom rýchlejšie získať informácie a nájsť medzi nimi súvislosti. Najzaujímavejším pre študentov bola prehliadka Tandemového urýchľovača (vstup do kontrolovaného pásma s dozimetrom). Študentov exkurzia veľmi zaujala a nie je vylúčené, že sa tu opäť vrátia už ako študenti danej fakulty.

Ing. Iveta Garbinská

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurzie