Prevzatie plakety

Upravené: pondelok, 23. september 2019

Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019.

Aktívne sme pracovali na výzve počas celého šk. roka 2018/2019. Všetky naše aktivity smerovali k rozvoju nášho poznania a mali sme tak príležitosť lepšie pochopiť európsky hodnotový priestor. Zamerali sme sa hlavne na študentov, rodičov a priateľov našej školy.  Nakoľko začať treba vždy od seba samého.
V júni prebehlo hodnotenie živou prezentáciou a na jej základe a na priebežne sledovaných a splnených hodnotiacich kritérií získala naša škola prestížny titul Ambasádorská škola EP.

13. septembra 2019 sme slávnostne prevzali v Bratislave plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Z celého pléna škôl vybrali štyri školy, aby predstavili svoje aktivity ostatným. Naša škola prostredníctvom junior ambasádorov: Richard Krkoška, Valér Koky a Adam Vida tieto aktivity odprezentovala.  
Ocenení junior ambasádori:
Richard Krkoška(3.C), Adam Vida(3.C), Valér Koky(3.A), Sebastián Majerčák(3.A), Jozef Špak(3.A), Jakub Zagora(4.C), Adrián Budziňák(4.A), Jozef Krupár(4.A), Adam Hudaček(2.C) a Alex SIrovič(2.C)
Senior ambasádorka: Ing. Iveta Garbinská

Cestu do Štrasburgu sme nezískali, ale tri hviezdičky sú naše a príbeh pokračuje .........

Ing. Iveta Garbinská

z akciez akciez akcie

z akcie