Štvrtáci na výstave

Upravené: utorok, 22. október 2019

Chcete ísť na vysokú školu? Kde hľadať informácie? Akú školu si vybrať? Čo študovať? Kedy a ako sa prihlásiť? Pred podaním prihlášky na vysokú školu je dôležité získať informácie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné rozhodnúť sa zodpovedne, dobre posúdiť predpoklady pre štúdium vybraného študijného programu.

Dňa 17.10.2019 sa premiérovo v Poprade uskutočnila výstava Kam na vysokú, ktorá sa konala v priestoroch hotela Satel. Výstava bola určená hlavne študentom štvrtého ročníka a jej cieľom bolo pomôcť pri výbere vysokej školy. Svoje štúdium prišlo predstaviť 19 vysokých škôl zo Slovenska a Čiech. Výstavy sa zúčastnilo okolo 1050 žiakov, medzi nimi aj naši budúci maturanti, 20 záujemcovia o vysoké školy.  Zaujala ich hlavne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Vhodná voľba vysokej školy môže byť kľúčovým rozhodnutím v živote človeka. Výberom vysokej školy sa dá ovplyvniť uplatnenie na trhu práce a životná úroveň. Bez maturitnej skúšky sa však, milí maturanti, na vysokú školu nedostanete. Okrem toho, je to skúška, ktorej sa žiaden stredoškolák nevyhne. Všetkým maturantom preto držíme palce a prajeme veľa úspechov – nielen pri výbere vysokej školy, na skúškach, ale aj vo vlastnom živote!

Mgr. A. Vaverčáková

z akcie

Fotografie z podujatia ...