Obnova zelene

Upravené: štvrtok, 21. november 2019

V areáli školy máme mohutné topole a javory. V lete tu hniezdia vtáky. Sú súčasťou školy. Vytvárajú krajšie prostredie, tvoria tieň, kyslík a sú ozdobou podľa ročného obdobia. Čas beží a život týchto „tátošov“ sa pomaly kráti. Na jar sa budú stromy prerezávať. Už teraz v jesennom období ich nahrádzame novými.

Na vhodnom mieste sme vysadili stromoradie ihličnanov. 2 jedličky a 7 statných smrekov bude zdobiť časom areál školy. Výdatné dažde polievajú sadenice, čo zaručuje ich rast. Dobrý pocit z vykonanej práce je malým podielom k environmentálnej výchove pre budúce generácie.

PaedDr. Marta Vlachová

z výsadbyz výsadbyz výsadbyz výsadby