V Liptovskom Mikuláši

Upravené: pondelok, 25. november 2019

Dňa 19.11.2019 sme navštívili Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a poučnou formou sme nahliadli do histórie mesta. Prostredníctvom historických predmetov, fotografií a archívnych dokumentov nám pani sprievodkyňa zaujímavým a pútavým výkladom priblížila významné udalosti a osobnosti Liptovského Mikuláša.

V podzemných priestoroch múzea sa nachádza rozsahom neveľká, ale obsahom jedinečná expozícia známa ako Jánošíkova mučiareň. Žiaci si vypočuli príbeh o legendárnom zbojníkovi Jurovi Jánošíkovi. Múzeum je pomenované po známom básnikovi Jankovi Kráľovi, preto nechýbala jeho pamätná izba a výklad o jeho živote. Významnou osobnosťou, o ktorej sme sa v múzeu dozvedeli to najzaujímavejšie, je aj Aurel Stodola. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, preslávil sa v oblasti svetovej techniky a v celom svete je známy ako „otec parných a plynových turbín“. Vo výstavnej sieni na nás najviac zapôsobila svadobná scéna tvorená drôtenými postavami ženícha a nevesty.

V správe múzea je i židovská synagóga, ktorá sa radí v meste medzi najväčšie stavby na Slovensku. Táto synagóga bola postavená v polovici 19. storočia. Múzeum prezentuje históriu kedysi početnej židovskej komunity. V súčasnosti sa v tejto synagóge zvyknú organizovať aj koncerty a výstavy. Posledná expozícia Tatrín sa nachádzala na Námestí Žiadostí slovenského národa. Stará evanjelická fara nám priblížila búrlivé 40. roky 19. storočia, vznik a priekopnícku činnosť spolku Tatrín, prípravu a vyhlásenie prvého národno-politického programu Slovákov – Žiadostí slovenského národa. Pri zrode kultúrneho spolku Tatrín a politickom programe Slovákov stál aj kňaz Michal Miloslav Hodža. Pred evanjelickou farou sa nachádzala socha Ľudovíta Štúra. Liptovský Mikuláš nás určite prekvapil. Na začiatku sme naozaj netušili, čo všetko sa oplatí vidieť a počuť o jeho historickom centre mesta.

Mgr. Vaverčáková

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie