Ideme do celoštátneho kola

Upravené: pondelok, 2. december 2019

Zapojili sme sa do krajského kola ZENIT v strojárstve, ktoré sa konalo 27. 11. 2019 v Spojenej škole v Prešove.  Súťažili sme v kategóriách:
- ručné spracovanie kovov -  Michal Mojš  II.C mechanik mechatronik,
- strojové obrábanie -  Kristián Heržák III.C programátor,
- programovanie CNC -  Jakub Mráz IV.C programátor.

Každý v svojej kategórii musel preukázať v teste teoretické vedomosti a potom aj zručnosť pri výrobe súčiastky podľa zadaného výkresu.
A výsledok?
Víťazom krajského kola v ručnom spracovaní kovov sa stal Michal Mojš a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 11.-13.februára 2020 v Košiciach. No ani ostatní chlapci nezaostávali. Jakub Mráz sa umiestnil na 3. mieste. Kristián Heržák na 4. mieste.

Všetkým blahoželáme k pekným výsledkom a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy. Samozrejme držíme Michalovi prsty, aby podobne uspel aj v celoštátnom kole.

Ján Guláš

1. miesto1. miesto3. miesto

diplomdiplom