Školské kolo OSJL

Upravené: streda, 11. december 2019

Dňa 10. decembra 2019 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si mohli svoje čitateľské zručnosti preveriť v náročnom teste, v ktorom okrem vyhľadávania a selektovania informácií z ukážok  museli preukázať aj svoju zdatnosť v jazykovedných rovinách  slovenského jazyka.

     Nasledovala druhá časť preverujúca štylistické schopnosti účastníkov na tému dôležitosti priamej komunikácie so svojimi rovesníkmi vo forme článku do školského časopisu. Tam sa  najviac darilo tým, ktorí do nášho časopisu pravidelne prispievajú  a badať to potom na zrelšom štylistickom ponímaní, lepšom vypracovaní a výbere jazykových prostriedkov.
      Tradičná tretia časť tradične robila najväčšie problémy, pretože prezentovať sa ústnym prejavom, spontánne  a len s malou prípravou, nie je také jednoduché. Vyžaduje si to i istú rozhľadenosť v spoločenskom živote, komunikatívnosť a celkový rečnícky výkon na dobrej úrovni.
     Súťažilo sa v B kategórii pre prvé a druhé ročníky a v A kategórii pre tretie a štvrté ročníky. Prvé miesta v oboch kategóriách postupujú priamo do krajského kola.
Výsledky B kategórie:                                     Výsledky A kategórie:
 I. miesto Michal Mojš II.C                               I. miesto Timotej Kovalčík III.C
II. miesto Dávid Bordiga II.A                           II. miesto Richard Krkoška III.C
III. miesto Kristián Porubovič I.C                  III. miesto Dominik Peťo     III.C

Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme úspech na krajskom kole.

M. Nestorovičová

z olympiádyz olympiády