Obvodné kolo OAJ

Upravené: streda, 12. február 2020

Dňa 15.1.2020 sa na Súkromnej strednej odbornej škole na Ulici 29. augusta v Poprade konalo Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci rôznych typov stredných škôl z okresov Poprad, Levoča a Kežmarok, ktorí boli rozdelení do príslušných kategórií.

V kategórii 2D našu školu reprezentoval žiak IV.C triedy Jakub Zagora, keďže bol najúspešnejším riešiteľom školského kola olympiády. Zatiaľ čo on sa potrápil s náročným testom a prejavil svoju predstavivosť pri diskusii s členmi poroty a tvorení príbehu podľa obrázka, ja som ako členka jednej z odborných porôt potrápila pri ústnej skúške ďalších zúčastnených olympionikov. Verím, že všetci žiaci zo seba vydali maximum, avšak na krajské kolo mohol postúpiť len jeden najúspešnejší žiak z okresu. Jakub sa obvodného kola zúčastnil už po štvrtý raz. Toho roku však boli jeho konkurenti veľmi silní, a preto obsadil 4. miesto a len tesne mu ušlo pódiové umiestnenie.

Napriek tomu mu chceme poďakovať za to, že celé štyri roky reprezentoval na obvodnom kole olympiády z anglického jazyka našu školu a robil jej jednoznačne dobré meno!

Marianna Dolná