ŠK literárnej súťaže

Upravené: utorok, 21. január 2020

Už 28. rok píše svoju históriu celoslovenská literárna súťaž s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom, ako sa  píše v propozíciách na tento školský rok, je rozvíjať systematický a hlbší záujem o slovenčinu, jej ľubozvučnosť, výrazovú bohatosť. Zároveň dáva do pozornosti významné udalosti zo života nášho národa a každý rok venuje súťaž konkrétnej významnej osobnosti z oblasti kultúry, spoločenského a politického života Slovákov v minulosti aj dnes.

Námetom tohto ročníka je 100. výročie vzniku SND v Bratislave a 20. výročie vyhlásenia Medzinárodného dňa materinského jazyka. K tomu pridáva plejádu významných slovenských spisovateľov, ktorí oslavujú nejaké okrúhle výročie, napríklad: Jána Kostru, J. G. Tajovského, J. Palárika, J. C. Hronského, ale aj výročia veľkých dejateľov ako M. R. Štefánika alebo vynálezcu padáka Štefana Baniča.

Teda materiálu na spracovanie literárnych príspevkov formou poetických alebo prozaických útvarov bolo naozaj veľa, a tak naši žiaci  na základe diskusií a debát na hodinách slovenčiny o tom, akým spôsobom by mohli uchopiť témy a napísať niečo výnimočné, chytili do rúk perá, nakopli literárnu múzu a písali odušu, aby sa tí najlepší z celej školy  mohli 14. 1. 2020 zúčastniť školského kola tejto súťaže.

V spomínaný deň 20 najlepších prác zo všetkých ročníkov hodnotila odborná  aj žiacka porota a čo bolo veľmi zaujímavé, odborná porota  došla k zhode so žiackou, pretože takmer rovnako ocenila až sedem prác  ako najlepších od týchto žiakov: Borisa Bebčáka z I. C, Daniela Liptáka a Martina Jakubčáka z II.A, Petra Regeša z II.C, Patrika Daráka zo IV.C, Jozefa Krupára a Adriána Budziňáka zo IV.A triedy.

Práce prvých piatich chlapcov putujú do celoslovenského kola, kde ich prevezmú odborníci naslovovzatí a možno sa im zapáčia literárne výtvory našich žiakov a k nám doletí správa o nejakom peknom ocenení, ktoré sme už v minulých rokoch niekoľkokrát obdržali.

Ostáva nám len počkať si na výsledky hoc i dlhé obdobie, lebo vyhodnotenie vzhľadom na obrovské množstvo prác bude až v máji v Nových Zámkoch.

Miroslava Nestorovičová

z akciez akcie

z akciez akciez akcie