KK Olympiády ľudských práv

Upravené: streda, 12. február 2020

Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo v priestoroch Obchodnej akadémie v Prešove krajské kolo Olympiády ľudských práv, na ktorom našu školu reprezentoval úspešný riešiteľ školského kola Richard Krkoška z III.C.

Nosná téma XXII. ročníka OĽP znela: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Žiaci odpovedali na otázky, aký je vzťah demokracie a ľudských práv, hlavné znaky modernej európskej demokracie, základné občianske a politické práva, v čom spočíva rasová segregácia a diskriminácia, princíp nezávislosti a nestrannosti súdnictva, výhody a nevýhody priamej demokracie a iné. Richard úspešne písomný test zvládol, ale do druhého kola postúpila len polovica najlepších žiakov, ktorí reprezentovali gymnáziá a obchodné akadémie.

Uznanie Richardovi vyslovujeme za úsilie vynaložené na reprezentáciu školy v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva. Práve táto olympiáda je jedinečnou súťažou, ktorá dáva stredoškolákom priestor na rozmýšľanie o tom, ako demokracia ovplyvňuje ich životy.

Mgr. A. Vaverčáková

zo súťaže