Grand Prix 2020

Upravené: pondelok, 17. február 2020

Sprievodná akcia počas dňa otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU Bratislava 13.2.2020 ako ukázať všetkým, že „strojáriny“ sa nemusíš báť. Súťažili 3-5 členné družstva študentov stredných škôl.  Počas súťaže súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU plnili rôzne praktické a teoretické úlohy. Úloh bolo dosť a pripravili ich jednotlivé odborné ústavy. Podľa vopred pripraveného harmonogramu a plánu trasy súťažiaci preukazovali svoje vedomostí a schopností.

Našu školu reprezentovala trojica:
Veliteľ družstva – Kristián Heržák, študent 3.C
Členovia družstva – Dominik Peťo, študent 3.C, Jakub Mráz, študent 4.C

S vtipom a nadhľadom plnili úlohy. Stratili len päť bodov, ale na umiestnenie víťazov to nestačilo. A čo na to povedať?  Žiadna nuda nehrozí pri štúdiu strojáriny a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Ing. Iveta Garbinská

z akciez akciez akcie