Vlastná tvorba

Upravené: streda, 26. február 2020

Sme síce Stredná odborná škola elektrotechnická a od našich žiakov sa očakáva predovšetkým získanie odborného vzdelania, avšak našou úlohou nie je sústrediť pozornosť žiaka len na jeden bod, ale ho aj všestranne rozvíjať. Preto som sa rozhodla na hodine anglického jazyka v mojich skupinách v triedach I.A a I.C vyhlásiť súťaž vo vlastnej tvorbe na tému In My Perfect World ... (V mojom perfektnom svete ...).

Ich úlohou bolo napísať báseň na danú tému, v ktorej mali zároveň preukázať porozumenie prebranej gramatiky. No okrem gramatických znalostí ma zaujímali predovšetkým myšlienky našich študentov a to, ako si oni predstavujú svoj perfektný svet. Musím povedať, že som bola milo prekvapená a žiaci dali na papier naozaj pekné myšlienky. Svoj perfektný svet si predstavujú najmä bez vojen, nepokojov, chcú, aby sa viac chránilo životné prostredie a aby mohli byť všetci ľudia na Zemi zdraví a šťastní. Ostáva len veriť, že všetci svojou troškou prispejú k perfektnému svetu aj navonok a nielen na papieri.
Každá súťaž má aj svojho víťaza a tak tomu nebolo ani teraz. Prvé miesto si zaslúžil vďaka svojmu umeleckému, estetickému a aj jazykovému prejavu žiak I.A triedy Ján Čechan. Za svoju báseň bol odmenený anglickou knihou Eight Great American Tales a čokoládou. Víťazovi gratulujem a všetkým zúčastneným ďakujem za ich literárny prejav v anglickom jazyku.

To, ako Jána kopla múza, si môžete prečítať v jeho stručnej, ale výstižnej básni Perfect World, ktorú nájdete na fotografii.

Marianna Dolná

báseňodmena