Finančná olympiáda

Upravené: streda, 11. marec 2020

Finančná olympiáda je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS – Deň finančnej gramotnosti. Cieľom je preveriť finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov. V tomto ôsmom ročníku sa do prvého kola zapojilo približne 4 000 študentov rôznych stredných škôl.

Olympiádu sme zorganizovali aj na našej škole. Zapojili sa do nej vybraní žiaci prvých ročníkov, ktorí si tak mohli overiť svoje vedomosti z prebraného učiva Elementárna finančná matematika. Vzhľadom na množstvo zapojených študentov sa bohužiaľ nepodarilo žiadnemu z našich študentov postúpiť do druhého kola. Za účasť im aj napriek tomu ďakujeme a veríme, že sa zapoja aj v nasledujúcom ročníku.

Barbora Jozefčáková

z akciez akciez akcie