Prednes poézie a prózy v NEJ

Upravené: sobota, 22. október 2011
Dňa 28. 1. 2008 sa v priestoroch klubovne SOŠE v Matejovciach uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili študenti prvých až štvrtých ročníkov, ktorí na vlastnej koži okúsili ťažký chlebíček „umelcov,“ ktorí pred obecenstvom krvopotne prednášali  básne nemeckých spisovateľov.
Očividná snaha uspieť sa prejavila horúčkovitým ochorením zvaným tréma a na každom z prítomných sa zjavne odrážali charakteristické znaky tohto nepríjemného náhleho syndrómu. Nič to zato, všetko dobre dopadlo a  prednášajúci úspešne docestovali v čase im stanovenom až na koniec  svojho prednesu, začo boli odmenení kolosálnym potleskom divákov, ktorí im urputne držali palce. Porota v zložení pani učiteliek nemčinárok a jedného  študenta vybraného z obecenstva  nakoniec rozhodla v prospech tých, ktorí nielenže zvládli zásady nemeckej výslovnosti, ale vložili do svojho výkonu  potenciál svojho vlastného precítenia básne, dodržiavajúc zásady správnej a plnohodnotnej recitácie.
Porota sa po krátkej porade zhodla na tomto poradí
  1. miesto získal Peter Justh z 1. E triedy s básňou Mailied od J. W. Goetheho
  2. miesto obsadil Peter Kendi s básňou Heidenröslein taktiež od J. W. Goetheho
  3. miesto bolo udelené Janke Gavurovej z 2. C triedy , ktorá si vybrala báseň Dort und hier v preklade Braňa Hochela
Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami a ušlo sa aj ostatným súťažiacim za ich odvahu, či ochotu urobiť niečo naviac pre svoje obohatenie sa v predmete nemecký jazyk. My len dúfame , že táto súťaž bude inšpiračným impulzom pre ostatných a veríme, že sa nabudúce stretneme s oveľa väčším počtom súťažiacich a ešte lepšími výkonmi.
Image
Peter Justh 1.E
Image
Porota pri rozhodovaní o poradí