V Spišskom divadle

Upravené: piatok, 25. september 2020

Po dlhšom čase sme dňa 22. 9. 2020 opäť navštívili profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi. Každé predstavenie, ktoré sme v réžii tohto divadla absolvovali v minulosti, nás niečím prekvapilo. Tak to bolo aj tentokrát.

Režisér, samotný riaditeľ Spišského divadla Karol Spišák, scenáristi a  herci sa pousilovali priblížiť študentom náročné historické obdobie slovenského národa v revolučných rokoch 1848-1849 a vznik Dobrovoľníckych revolučných jednotiek po prvýkrát bojujúcich so zbraňou v ruke za národné požiadavky Slovákov. A to všetko spôsobom na prostredie, v ktorom sme sa nachádzali, úplne netradičným. Totižto samotnú divadelnú hru Ivana Stodolu Marína Havranová predchádzala viac- menej prednáška o tomto období spojená s videoprojekciou na veľkoplošnej obrazovke, kde boli dokumentárne fakty o našich národovcoch vizualizované prostredníctvom seriálu RTVS známeho pod názvom Štúrovci. Ďalšie dve menšie obrazovky nahadzovali dokumentárne fakty, a tak si diváci mohli hovorené slovo potvrdiť aj vizuálne. Až potom  nasledovala samotná divadelná hra odohrávajúca sa v spomínanom období.
     Príbeh Maríny Havranovej bol ukážkou množstva podobných osudov slovenských národne uvedomelých rodín počas revolučných rokov  boja Slovákov za národnú slobodu a spisovný jazyk. Obzvlášť vystupoval do popredia konflikt medzi láskou k milovanému človeku a láskou k národu, tak špecifický pre toto dramatizované romantické štúrovské obdobie, spracované spisovateľom medzivojnovej slovenskej drámy Ivanom Stodolom.
      Statočná a odvážna Marína je prototypom romantickej hrdinky, istým spôsobom emancipovanej, ktorá rieši spoločenský  konflikt s osobným. Jej meno nás vzdialene odkazuje na Sládkovičovu Marínu, v ktorej tiež básnik rieši lásku k žene a lásku k vlasti, až nakoniec dospeje k poznaniu obe v jedno objímať.
      Čo dodať na záver? Aj sme sa poučili, aj sme opäť nasali umelecké historické prostredie budovy Spišského divadla a obdivovali herecké výkony niektorých mediálne známych hereckých tvárí.

M. Nestorovičová

z divadlaz divadlaz divadla