Krajské kolo súťaže Zenit

Upravené: sobota, 22. október 2011
Dňa 3. 12. 2008 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit, organizátorom bola SPŠ strojnícka v Prešove. Žiaci súťažili v troch kategóriách podľa typu školy.
V kategórii B1 – žiaci študijných a učebných odboroch strojných profesií, sa do súťaže zapojili aj dvaja žiaci SOŠE z Popradu – Matejoviec. Boli to Ľuboš Svitaň a Filip Pompa zo 4.A triedy, pričom dosiahli pekné výsledky, keď Ľ. Svitaň získal celkové tretie miesto, F. Pompa bol piaty, za dosiahnuté umiestnenie boli odmenení finančnou čiastkou a diplomom.