Olympiáda v ANJ

Upravené: utorok, 24. november 2020

Žijeme v dobe koronavírusu a pandemických opatrení. Tie vyhnali žiakov zo škôl a neostáva im iné, ako vzdelávať sa dištančne v online svete. To nie je ľahké pre nikoho – žiakov, ich rodičov, ani učiteľov. Online výučba prináša nové výzvy a jednu z nich sme prijali na našej škole aj my.

Práve v čase zatvorených škôl sa totiž malo uskutočniť školského kolo anglickej olympiády. Čo nešlo prezenčne, to sme zvládli na diaľku. Ponúkli sme žiakom možnosť zapojiť sa do anglickej olympiády cez internet. Slovo dalo slovo a 12 účastníci si dňa 16.11. v poobedňajších hodinách našli čas a úspešne vyplnili písomnú časť anglickej olympiády prostredníctvom EduPage, kde si mohli overiť svoje vedomosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Všetky angličtinárky potešilo, že výsledky písomnej časti boli veľmi dobré.
Usmernenia k školským kolám olympiády navrhli ústnu časť zrušiť alebo vybrať na ňu len najlepších žiakov. My sme spomedzi 12 účastníkov vybrali prvých šiestich, ktorí absolvovali 21.11. aj ústnu časť. Tá prebehla cez aplikáciu Webex, takže sa odborná porota zložená z Mgr. Heringovej, Mgr. Jozefčákovej Palgutovej a Ing. Dolnej mohla so žiakmi aj „osobne“ porozprávať. V ústnej časti žiaci kreatívne vymysleli príbeh na vybraný obrázok a vyskúšali si roleplay, teda scénku, kde museli čo najviac argumentovať so svojimi učiteľkami na zadanú tému. Po objektívnom zhodnotení vybrala odborná porota troch najlepších. Na stupni víťazov sa umiestnili:
1. Richard Krkoška, IV.C
2. Ján Čechan, II.A
3. Šimon Valigurský, IV.C

Teší nás, že práve v nižších ročníkoch máme šikovných angličtinárov, ktorí majú o olympiádu záujem. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Vysoko oceňujeme ich ochotu a chuť zapojiť sa do olympiády, dokonca aj v takýchto podmienkach. Veríme, že čokoľvek navyše, čo pre cudzí jazyk urobia, sa im neraz v dobrom vráti. Minimálne na maturitnej skúške. Želáme im, aby im chuť pracovať na sebe, nielen čo sa týka angličtiny, ostala čo najdlhšie!

Víťazovi Richardovi Krkoškovi zo IV.C triedy blahoželáme. Našu školu bude reprezentovať na Okresnom kole anglickej olympiády.

Ing. Marianna Dolná