Školské kolo OSJL

Upravené: utorok, 15. december 2020

sa ako všetky súťaže v tomto období konalo on line cez Edupage. Jeho formu a priebeh  podmieňovalo virtuálne prostredie,  poskytujúce priestor na vytváranie testov, slohových útvarov, a teda aj na  kreovanie jednotlivých častí olympiády, preverujúcej čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť žiakov v materinskom jazyku.

Najskôr sa konali  triedne kolá pozostávajúce z testu čitateľskej gramotnosti,  obsahovo zameraného na  chápanie významu textových ukážok rôznych štýlov a žánrov, na výber jednotlivostí z celku, pozornosť, pohotovosť a v neposlednom rade aj rýchlosť. Následne  sa testovalo základné penzum  náukových vedomostí z jazykovedných rovín. Triedne kolá neboli postupové, ale každý si mohol pozrieť svoje výsledky, ako chápe text, či dokáže v určitom časovom limite spracovať informácie, a tak byť úspešný. Veď každý musí pripustiť a brať na vedomie, že bez pochopenia významu toho, čo čítam, počujem a vidím, nemôže dôjsť k špirálovému  vzrastu jeho vedomostného potenciálu.

Po tejto, nazvime to, predpríprave, nasledovalo školské kolo. Tentokrát dobrovoľné, s 25 prihlásenými účastníkmi. Pravidlá školského kola opäť determinovali špecifické podmienky. Dobrovoľníci museli absolvovať test podobný ako v triednych kolách a k tomu museli zvládnuť vytvorenie inzerátu na prenájom bytu. Ten, kto dosiahol vo vedomostnom teste 50 percent, postúpil do pomysleného druhého kola, v ktorom sa mu prirátali body za inzerát, čo sa vyhodnotilo konečným percentuálnym výsledkom. Tretie kolo čakalo na svojich víťazov v aplikácii Webex, kde sa mali uskutočniť ústne rečnícke prejavy úspešných riešiteľov druhého kola. Žiaľ, zostalo prázdne a mĺkve. Pýtate sa prečo? Lebo ani jeden z účastníkov nedosiahol stanovenú hranicu na postup a to 90% za test a slohovú prácu. Bolo to náročné a ťažké, no napriek tomu sa nakoniec trinásti žiaci z 25 prihlásených veľmi dobre popasovali s úlohami v krátkom časovom limite a naozaj len  málo chýbalo, aby sme mohli niekoho poslať do krajského kola.
Výsledky školského kola:

Kategória A:
1. Peter Regeš III. C (80%)
2. Martin Jakubčák III. B (76%)
3. Michal Mojš III.C (72%)

Kategória B:
1. Matúš Nemec II. A (72%)
2. Jakub Jombík I. A (64,71%)
3. Adam Kruľ I.A ( 60%)

Víťazom blahoželáme, v škole ceny odovzdáme a prajeme, aby boli čoraz lepší a múdrejší v ovládaní materinskej reči.

Miroslava Nestorovičová