Záložka do knihy ...

Upravené: piatok, 18. december 2020

Záložka do knihy spája školy 2020

Plány projektu boli zastavené nemilosrdným vírusom, ktorý zahatal tvorivý potenciál žiakov a uväznil ich doma pri počítačoch. No nič to zato, on line možnosti sú takmer neobmedzené a záložky uzreli svetlo sveta v prostredí aplikácie Edupage, kde bol vytvorený priestor na realizáciu projektu. Tohtoročné zadanie pre stredoškolákov bolo zamerané na slovenskú dramatickú tvorbu.

Bolo ich úlohou   vybrať si jedno z diel slovenských autorov drám, prečítať si obsah, v tom najlepšom  prípade knihu, alebo pozrieť na youtube filmovú verziu diela a potom vyrobiť záložku akoukoľvek technikou, ktorá bude obsahovať nejakú časť z vnútornej kompozície zvolenej drámy, napríklad: rozuzlenie príbehu, tragický či veselý koniec a podobne. Na každú záložku mali napísať, prilepiť  alebo ináč označiť  spisovateľa a divadelnú hru, ktorú  si vybrali. Hotové záložky pristáli vo virtuálnom prostredí a došlo k hodnoteniu. Motiváciou vyrobiť záložku bola pred časom aj možnosť výmeny záložiek so SPPŠ v Banskej Bystrici, ktorá pozostáva z väčšieho percentuálneho podielu dievčat  v tejto škole, čo našej čisto chlapčenskej určite vyhovovalo v procese nadväzovania  kontaktov. Stále predlžovaný projekt Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave nechával otvorený priestor a dúfal, že predsa len do zimných prázdnin sa v školách  zídeme, záložky osobne odovzdáme a odošleme do partnerských škôl. No situácia to nedovolila.  Všetky záložky boli prezreté a ohodnotené, no a desať najkrajších dostáva priestor na webovej stránke a  v našom časopise, aby si ich čitatelia mohli obzrieť. Žiaci využili možnosť vybrať si z ponúkaných autorov a ich diel:  Ján Palárik -  Dobrodružstvo pri obžinkoch, J. G. Tajovský - Statky-zmätky alebo Ženský zákon, Hviezdoslav -  Herodes a Herodias,  I. Stodola - Bačova žena, J. B. Ivan - Matka, I. Bukovčan -  Kým kohút nezaspieva, P. Karvaš - Absolútny zákaz, P. Štepka - Jáááánošík, Lasica, Satinský -  Hamlet.

Najkrajšie záložky vytvorili: Šimon Talian a Matej Štefaňák z I. A triedy, Milan Hudák, Ján Barta, Ján Čechan z II.A, Ľubomír Grich, Tomáš Kozub, Martin Kyšeľa z II. C, Daniel Lipták a Erik Gallik z III.A triedy. Verím, že každá záložka vytvorená v tomto projekte vami, milí žiaci,  nájde svoje čestné miesto v obľúbenej knihe, učebnici či encyklopédii.

M. Nestorovičová

záložkazáložkazáložka

záložkazáložkazáložka

záložkazáložkazáložka

záložka