Finále súťaže VSD 2022

Upravené: streda, 11. máj 2022

Téma 15. ročníka tímovej súťaže VSD bola Manažment odpadového hospodárstva so zameraním na pôvod a rozsah odpadov v energetickej spoločnosti, škole alebo v domácnosti. Finále prebehlo 5.5. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou. Súťažilo 10 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

Okresné kolo v bedmintone

Upravené: pondelok, 16. máj 2022

V utorok 2.5.2022 sme sa s našimi žiakmi Jánom Koščákom (1.A) a Jurajom Mlynárom (2.A) zúčastnili Okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. Toto podujatie bolo organizované Sportclubom Zámoček v Poprade-Matejovciach.

Literárny kvíz 2022

Upravené: pondelok, 9. máj 2022

Po koronovej prestávke sa vrátil do školy tradíciou uchovávaný literárny kvíz, ktorý sa konal vždy koncom apríla. Žiaci sa  vo vedomostnom zápolení  previezli storočiami a najvýznamnejšími dielami svetovej a slovenskej literatúry, dokazujúc nielen teoretické vedomosti o spisovateľoch a literárnych obdobiach, ale vyskúšajúc  si aj čítanie s porozumením, vyhľadávanie umeleckých jazykových prostriedkov, stanovenie roviny deja a roviny významu jednotlivých ukážok.

Mladý Európan 2022

Upravené: pondelok, 2. máj 2022

Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili tento rok už 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Beseda s víťazkami

Upravené: streda, 13. apríl 2022

07.03.2022 zorganizovala naša pani vychovávateľka  stretnutie žiakov ŠI s paralympijskými víťazkami. Dievčatá Alexandra Rexová a Eva Trajčíková, zlaté medailistky v superG  a bronzové v slalome na paralympijských hrách v Číne a víťazky Svetového pohára v uplynulej sezóne ochotne prijali ponuku a prišli sa podeliť o svoje skúsenosti a krásne zážitky z paralympiády. 

Marec - mesiac knihy

Upravené: piatok, 8. apríl 2022

Názov tohto príspevku  je  slovenskej verejnosti a školskej mládeži dobre známy a užívaný mnoho rokov dozadu. Možno viete, možno nie, prvá zmienka o „Marci-mesiaci knihy“ pochádza z roku 1955 a je venovaná Matejovi Hrebendovi, slovenskému národovcovi, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie čitateľskej vášne medzi obyčajných ľudí, ktorých život netvorilo vzdelanie a čítanie kníh, ale ťažká fyzická namáhavá práca.

Krajská prehliadka SOČ 2022

Upravené: utorok, 5. apríl 2022

Krajská prehliadka prác SOČ 44. ročníka sa konala 1. apríla 2022 online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Garantom krajskej prehliadky bola SOŠE Poprad-Matejovce. Krajskej prehliadky sa zúčastnilo 157 prác v 17 odboroch.

Deň čísla π

Upravené: piatok, 25. marec 2022

Dňa  14. marca 2022 zažili žiaci III.A, IV.A a I.C netradičnú hodinu matematiky. Pri príležitosti Dňa pí, ale taktiež Medzinárodného dňa matematiky mali možnosť dozvedieť sa o tejto konštante  množstvo zaujímavých vlastností, ako aj dôvod prečo práve 14. marec je dňom oslavy čísla π.

Školské kolo SOČ

Upravené: pondelok, 7. marec 2022

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) píše už svoj 44.  príbeh. Príbeh študentov, ktorí aktívne rozvíjajú svoje nápady v rôznych vedných oblastiach.  Experimentovanie, bádanie, kreativitu, zručnosť a mnoho iného vnášajú do svojich praktických prác.

MDMJ 2022

Upravené: piatok, 4. marec 2022

Koniec februára sprevádzali   mimoriadne závažné okolnosti, ktoré nebezpečne zvrátili mierový chod spoločnosti a hlboko sa  dotkli  každého jedného z nás.
       V tejto súvislosti Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý sme si pripomenuli rôznymi aktivitami dňa 18. 2. 2022 nadobudol obzvlášť dôležitý význam a dostal nový zmysel, pretože  materinský jazyk ako jedna zo zábezpek identity národa a jeho zvrchovanosti nie je všade na svete samozrejmosťou.