In My Perfect World

Upravené: pondelok, 28. február 2022

Už dva roky ovplyvňuje náš svet koronavírus. Musíme žiť úplne iné životy, na aké sme boli zvyknutí. Životy plné obmedzení, obáv, mnoho času trávime v online prostredí. Aj preto sme boli s kolegyňou Mgr. Heringovou zvedavé, aké básne nám napíšu žiaci v literárnej súťaži v anglickom jazyku, ktorú sme zorganizovali v triedach I.A a I.C.

Prečo mám rád slovenčinu 2022

Upravené: štvrtok, 3. február 2022

Naše snaženie v literárnej oblasti na tému „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ vyvrcholilo januárovým školským kolom, kde sa stretli  najlepšie práce z triednych kôl a v živej reči  ústami svojich tvorcov sa prihovorili  žiackej porote  v zložení žiakov Petra Regeša, Alexa Siroviča zo IV. C triedy a Kristiána Rotha z I. A triedy. Simultánne hodnotila odborná porota, ktorú tvorili vyučujúce slovenčiny.

eTwining

Upravené: štvrtok, 27. január 2022

eTwinning - Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. Ponúka platformu pre zamestnancov, ktorí pracujú v škole v jednej zo zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty, zdieľali a skrátka cítili a boli súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunite v Európe. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.

Vianoce u nás doma

Upravené: štvrtok, 16. december 2021

Mesiac december sa nesie v znamení najkrajších sviatkov v roku, sviatkov pokoja, lásky, štedrosti a radosti. Trávime ich s najbližšími v duchu tradícií. Vianočné koledy, kapustnica, stromček a pod ním hŕba darčekov. Sviatočná nálada, porozumenie, všade cítiť tú krásnu atmosféru,lásku a radosť z prítomnosti tých, ktorých máme radi. To všetko sprevádza najkrajšie sviatky v roku.

Olympiáda ľudských práv

Upravené: utorok, 14. december 2021

Prečo sa učíme o ľudských právach v škole? Pretože máme vedieť, že každý z nás má práva a povinnosti, pretože potrebujeme upevniť svoj zmysel pre spravodlivosť a slušnosť. Máme právo chodiť do školy, máme právo dostať vzdelanie, máme právo naučiť sa v škole úcte k ľudským právam a základným slobodám, máme právo slobodne myslieť, vyslovením svojich názorov však nesmieme urážať iných a ubližovať iným.

Červené stužky

Upravené: utorok, 7. december 2021

1. decembra, vo Svetový deň boja proti AIDS, sme ukončili aktivity kampane  Červené stužky 2021 rozhlasovou reláciou, v ktorej sme zhrnuli všetko to, čo  sme od októbra až do tohto dňa na hodinách etickej výchovy podnikli. Prinajmenšom prihlásením  sa do kampane sme prejavili svoju podporu a účasť, humánne cítenie a ľudskosť k trpiacim ľuďom na túto chorobu, hlavne deťom, ako nevinným obetiam zákerného vírusu HIV. 

Olympiáda v AJ

Upravené: pondelok, 22. november 2021

Ani sme sa nenazdali, prešiel rok a znova sme organizovali anglickú olympiádu online. Škoda, že situácia to ináč nedovolila, predsalen kontakt zoči-voči je lepší.
Napriek tomu sa do školského kola zapojilo 31 žiakov v 2 kategóriách. Skvelé číslo. Vysoko oceňujeme ochotu a chuť zapojiť sa do olympiády, dokonca aj keď bola online cez EduPage a vo večerných hodinách.

Konferencia o budúcnosti trhu

Upravené: pondelok, 8. november 2021

27.10.2021 sa naša trieda IV.A zúčastnila najväčšej online konferecie na Slovensku o budúcnosti trhu práce pre maturantov. Boli sme rozdelení do dvoch skupín podľa zameraní – jedna na elektrotechniku a druhá na informačné technológie. Konferencia sa začala presne v čase od  8:00 hod.  ráno a pokračovala až do 13:00 hod.  poobede.

Mesiac úcty k starším

Upravené: piatok, 5. november 2021

Poďakovanie

Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili niekedy,
ale poďakovať  za všetko, čo ste spravili, sa nedá vždy.
Preto dnes k vám s úctou hľadíme
a tieto dary vám sa priniesť snažíme.
Ďakujeme vám za všetky poznania,
veď život je plný vyznania.
Život, ktorý ste prežili je dôkazom,
že vaša cesta je naším príkladom.
                                                              Andrej Hrabkovský II.A                    
                                                                                                         

Záložka do knihy

Upravené: streda, 3. november 2021

Zvláštnou náhodou alebo skôr nedorozumením sa stalo, že tento školský rok 2021/2022 bol projekt Záložka do knihy spája stredné školy takpovediac ešte zvláštnejší ako samotná náhoda a o to výnimočnejší.