Biela pastelka

Upravené: piatok, 1. október 2021

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Európsky deň jazykov

Upravené: piatok, 1. október 2021

Už sa stalo tradíciou, že naša škola si každoročne pripomína význam materinského jazyka, ale aj cudzích jazykov počas Európskeho dňa jazykov. Ten stanovila Európska únia na 26. september. My sme ho však tento rok oslávili v predstihu už v piatok 24. septembra. A ako?

Na výstave

Upravené: streda, 29. september 2021

Dňa 20.9.2021 žiaci I.C  sa zúčastnili výstavy v Tatranskej galérií v Elektrárni, ktorá bola zameraná na vynálezy Leonarda z Vinci (1452-1519), ktorý je považovaný za najväčšieho génia v dejinách ľudstva. Ako predstaviteľ renesancie bol nielen maliarom, sochárom, ale aj architektom, filozofom, hudobníkom, básnikom, bádateľom, matematikom, mechanikom, vynálezcom a iných aktivít.

EU Solidarity

Upravené: streda, 17. marec 2021

Ďakujeme, že sme boli súčasťou zasadnutia Euroscola Online 12. marca 2021. Nielen naši študenti, ale aj študenti z ostatných pozvaných krajín EÚ zohrali na podujatí mimoriadne dôležitú úlohu a prostredníctvom svojej aktívnej účasti položili otázku viceprezidentovi a expertom pozvaným na podujatie.

Ocenenie pre Petra

Upravené: streda, 9. jún 2021

Slovenská asociácia pretláčania rukou ocenila najlepších športovcov sezóny. Vzhľadom na súťažne oklieštenú sezónu komisia vybrala športovcov, ktorí najviac prekvapili, a ktorí si to výsledkami vybojovali.

Nás teší, že najlepším juniorom Slovenska v sezóne 2019/20 sa stal náš žiak Peter Gurecka (AWK Prešov).

Záznam z DOD 2021

Upravené: štvrtok, 11. marec 2021

Záznam z Dňa otvorených dverí si môžete pozrieť:

29. ročník literárnej súťaže

Upravené: štvrtok, 18. február 2021

29. ročník literárnej súťaže o Slovensku a rodnej reči

 

Žijeme v spoločenskej izolácii pracovnej, školskej a jediným všemocným prostriedkom na udržanie chodu spoločnosti je internet so všetkými svojimi negatívnymi a pozitívnymi dopadmi. Hľadáme istoty, ktoré nám pomôžu prežiť tento čas bez ujmu na fyzickom a duševnom zdraví a tou istotou sú trebárs aj tradície, ktoré sa snažíme dodržiavať.

Obvodné kolo OAJ

Upravené: utorok, 2. február 2021

Už druhý školský rok zažívame netradičnú online výučbu. Učiteľom, žiakom a rodičom neostáva nič iné, ako prispôsobiť sa tejto špeciálnej situácii a čo najviac priblížiť online vyučovanie tomu, na čo sme boli doteraz zvyknutí zo škôl. Ani tvorcovia súťaží nezaháľali a urobili všetko pre to, aby si žiaci mohli zmerať sily vo svojich obľúbených predmetoch aj spoza obrazoviek počítačov.

Záložka do knihy ...

Upravené: piatok, 18. december 2020

Záložka do knihy spája školy 2020

Plány projektu boli zastavené nemilosrdným vírusom, ktorý zahatal tvorivý potenciál žiakov a uväznil ich doma pri počítačoch. No nič to zato, on line možnosti sú takmer neobmedzené a záložky uzreli svetlo sveta v prostredí aplikácie Edupage, kde bol vytvorený priestor na realizáciu projektu. Tohtoročné zadanie pre stredoškolákov bolo zamerané na slovenskú dramatickú tvorbu.

Školské kolo OSJL

Upravené: utorok, 15. december 2020

sa ako všetky súťaže v tomto období konalo on line cez Edupage. Jeho formu a priebeh  podmieňovalo virtuálne prostredie,  poskytujúce priestor na vytváranie testov, slohových útvarov, a teda aj na  kreovanie jednotlivých častí olympiády, preverujúcej čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť žiakov v materinskom jazyku.