Olympiáda ľudských práv 20

Upravené: streda, 9. december 2020

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty, ktoré sú témami aj na hodinách občianskej výchovy.

Literárne ocenenie

Upravené: streda, 9. december 2020

Aj keď škola zíva prázdnotou, pošta funguje statočne. V minulom týždni dorazil z Nových Zámkov balíček, obsahujúci vecné ceny a diplom pre žiaka Borisa Bebčáka z II. C triedy. Odborná porota celoslovenskej súťaže v písaní literárnych prác na tému: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ ocenila jeho prácu Čestným uznaním.

Olympiáda v ANJ

Upravené: utorok, 24. november 2020

Žijeme v dobe koronavírusu a pandemických opatrení. Tie vyhnali žiakov zo škôl a neostáva im iné, ako vzdelávať sa dištančne v online svete. To nie je ľahké pre nikoho – žiakov, ich rodičov, ani učiteľov. Online výučba prináša nové výzvy a jednu z nich sme prijali na našej škole aj my.

Majster Slovenska v MMA

Upravené: utorok, 6. október 2020

Zoznámte sa, prosím:

Žiak I.D Jaroslav Peško, aktuálny majster Slovenska v MMA do 60 kg

 

Ako ste sa dostali k tomuto športu?
Na Medzinárodný deň detí v ZŠ sme mali program, v ktorom vystúpil s ukážkou tohto športu môj terajší tréner Ján Kirchbaum, a mne sa to hneď tak zapáčilo, že už na druhý deň som prišiel na tréning.

Európsky deň jazykov

Upravené: pondelok, 5. október 2020

Rok 2001 bol v Európe nazývaný aj Európsky rok jazykov, kedy sa konalo množstvo aktivít, ktorými sa oslávila jazyková rôznorodosť v Európe a zároveň sa podporilo aj jazykové vzdelávanie. Tento projekt bol natoľko úspešný, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov. Odvtedy sa každoročne počas tohto dňa konajú akcie, aktivity, súťaže, ktoré majú najmä u mladých ľudí podnietiť záujem o učenie sa jazykov, nielen materinských, ale aj tých cudzích.

V Spišskom divadle

Upravené: piatok, 25. september 2020

Po dlhšom čase sme dňa 22. 9. 2020 opäť navštívili profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi. Každé predstavenie, ktoré sme v réžii tohto divadla absolvovali v minulosti, nás niečím prekvapilo. Tak to bolo aj tentokrát.

Mladý Európan 20

Upravené: utorok, 22. september 2020

Regionálne kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom Mladý Európan sa konalo v náhradnom termíne 16. septembra 2020 v Poprade. Podujatie sa uskutočnilo v súlade s usmerneniami a odporúčaniami Ministerstva školstva SR, a tiež opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

Finančná olympiáda

Upravené: streda, 11. marec 2020

Finančná olympiáda je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS – Deň finančnej gramotnosti. Cieľom je preveriť finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov. V tomto ôsmom ročníku sa do prvého kola zapojilo približne 4 000 študentov rôznych stredných škôl.

Finále súťaže VSD 2020

Upravené: pondelok, 2. marec 2020

Téma 13. ročníka tímovej súťaže VSD bola Smart Home s dôrazom na úsporu elektrickej energie. Finále prebehlo po prvýkrát 27.2. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou a musel vojsť do rozpočtu 150€. Súťažilo 12 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

Vlastná tvorba

Upravené: streda, 26. február 2020

Sme síce Stredná odborná škola elektrotechnická a od našich žiakov sa očakáva predovšetkým získanie odborného vzdelania, avšak našou úlohou nie je sústrediť pozornosť žiaka len na jeden bod, ale ho aj všestranne rozvíjať. Preto som sa rozhodla na hodine anglického jazyka v mojich skupinách v triedach I.A a I.C vyhlásiť súťaž vo vlastnej tvorbe na tému In My Perfect World ... (V mojom perfektnom svete ...).