MDMJ

Upravené: utorok, 25. február 2020

Pod touto iniciálovou skratkou sa skrýva Medzinárodný deň materinského jazyka pripadajúci už 19 rokov na území Slovenska na 21. február. Po prvý raz sa tento sviatok oslavoval v roku 2000. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých štátoch v Austrálii, Bangladéši, Brazílii, Čile, Číne, Francúzsku, Indii, Japonsku, Juhoafrickej  republike, Kube, Maďarsku, Rusku...

Školské kolo SOČ

Upravené: utorok, 25. február 2020

20.2.2020 prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažili 4 práce v oblasti 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Komisia po prezentácií jednotlivých prác rozhodla o konečnom poradí:

Dystopický svet

Upravené: pondelok, 24. február 2020

Dňa 18. 2. 2020 dostali vybraní študenti z prvých druhých aj tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa prednášky v Podtatranskej  knižnici na tému dystopická literatúra.

Druhý na Slovensku

Upravené: streda, 19. február 2020

 „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ – tak to je ZENIT, súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Oslava lásky pohybom

Upravené: streda, 19. február 2020

Valentínsky turnaj v trojkovom basketbale v Aréne Poprad má už svoju tradíciu. Usporiada ho Basketbalová akadémia mládeže v Poprade, odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade a Slovenská asociácia športu na školách OR v Poprade.

Grand Prix 2020

Upravené: pondelok, 17. február 2020

Sprievodná akcia počas dňa otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU Bratislava 13.2.2020 ako ukázať všetkým, že „strojáriny“ sa nemusíš báť. Súťažili 3-5 členné družstva študentov stredných škôl.  Počas súťaže súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU plnili rôzne praktické a teoretické úlohy. Úloh bolo dosť a pripravili ich jednotlivé odborné ústavy. Podľa vopred pripraveného harmonogramu a plánu trasy súťažiaci preukazovali svoje vedomostí a schopností.

Strojárska olympiáda

Upravené: pondelok, 17. február 2020

Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....

Vernár, stredisko Studničky

Upravené: piatok, 14. február 2020

Lyžovanie má v školskej telesnej výchove dlhoročnú tradíciu. Jeho význam stále stúpa a zvyšuje sa aj jeho popularita spolu s úspechmi Petry Vlhovej. Každý, kto zvládne aspoň základy lyžovania, si zvýši sebavedomie, odbúra psychický faktor strachu a teší sa z prípadného úspechu v súťaži. Okrem toho zimná príroda blahodárne vplýva na zdravie a poskytuje aj nezabudnuteľné estetické a emociálne zážitky. Žiaci prvého ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik a tu je ich hodnotenie:

KK Olympiády ľudských práv

Upravené: streda, 12. február 2020

Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo v priestoroch Obchodnej akadémie v Prešove krajské kolo Olympiády ľudských práv, na ktorom našu školu reprezentoval úspešný riešiteľ školského kola Richard Krkoška z III.C.

ŠK literárnej súťaže

Upravené: utorok, 21. január 2020

Už 28. rok píše svoju históriu celoslovenská literárna súťaž s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom, ako sa  píše v propozíciách na tento školský rok, je rozvíjať systematický a hlbší záujem o slovenčinu, jej ľubozvučnosť, výrazovú bohatosť. Zároveň dáva do pozornosti významné udalosti zo života nášho národa a každý rok venuje súťaž konkrétnej významnej osobnosti z oblasti kultúry, spoločenského a politického života Slovákov v minulosti aj dnes.