Časopis Nulák č. 2/2022

Upravené: utorok, 5. júl 2022

Z editoriálu:

Volám sa Jakub a ako nový šéfredaktor sa vám prvýkrát prihováram. Smolím tieto vety pomaly ale isto a musím konštatovať, že rok ktorý uplynul, bol zaujímavý nielen novým prostredím, novými učiteľmi a odbornými predmetmi, ale aj tým, že sme sa pomaly, ale isto preorientovali na prezenčné vyučovanie, aj keď... Veď viete, ako prebiehal prvý polrok, občas tak a občas inak, podľa pandemickej situácie na Slovensku.

Ja osobne som veľmi spokojný, že som skončil prvý ročník, teda dopadol celkom dobre, stačil mi na to, aby som zistil, ako to tu chodí, čo a kde sa vyučuje, kto má aké nároky a čo vyžaduje, koľko sa treba učiť a koľko nie, aby človek obstál vo svete  vzdelania a výchovy vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch a samozrejme, aj v praktických činnostiach odbornej praxe. Zároveň som si vytvoril pevné puto a dobrý  kamarátsky vzťah k mojim spolužiakom, ale aj žiakom školy, k mojej triednej a všetkým vyučujúcim. Nesmiem zabudnúť spomenúť i pani vrátničku, ktorú vždy rád vidím, lebo končí vyučko a ja sa ponáhľam na autobus, ktorý konečne stojí v pravú chvíľu na miestnej zastávke a nemusím naň hodinu čakať.

Čo nájdete v časopise? Nuž všeličo možné, prečítajte si ho od A po Z. Verím, že naše nové príspevky vás zaujmú a práca nášho nového grafika Jozefa Neupauera z I. A triedy sa vám bude páčiť, aj keď len začína.

Tak dočítania, milí čitatelia, krásne leto prajem a ahoj, na budúci školský rok!

Jakub Pajer  I. C