Časopis Nulák č. 6/12

Upravené: streda, 23. január 2013

Prvý tohtoročný časopis školského roka 2012/2013 je konečne na svete. Ťažko a pomaly sa tvoril, lebo musel znovu hľadať niekoho, kto by mu dal grafickú podobu a svojský šat. No napriek tomu je tu opäť so svojimi starými rubrikami, správami o tom, čo sa všetko do Vianoc udialo, informuje o novom viacročnom projekte Comenius, do ktorého sú zapojené krajiny Španielska, Poľska a Nemecka  a ktorých návštevu očakávame v II. polroku, o aktivitách, práci a skúsenostiach študentov z odbornej praxe, o exkurziách, mesačnej októbrovej stáži vybraných študentov vo Vsetíne v rámci  projektu Leonardo da Vinci, no a nechýba ani vlastná tvorba literárne nadaných jednotlivcov, ako napríklad básne našej časopiseckej stálice Števa Kubičára, či literárne príspevky do súťaže Červené stužky organizované kampaňou boja proti AIDS. Verný nám ostal aj p. učiteľ Ing. Š. Tatarko, ktorého tajničky všetkých zaujali a podnietili bystriť si rozumové schopnosti.

Tento rok nás oslovila mládežnícka organizácia Iuventa o poskytnutie priestoru na uverejňovanie svojich príspevkov, v ktorých vás bude priebežne informovať o svojej činnosti, o ponukách pre mladých a možnostiach, ktoré poskytuje EU. Činnosť tejto príspevkovej organizácie je širokospektrálna, podporuje ju Ministerstvo školstva vedy a techniky, poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity, podporuje prácu s talentovanou mládežou a je sídlom Eurodesku - Európskej informačnej siete pre mládež a mládežníckych pracovníkov, takže ich príspevky určite neprehliadnite a čítajte nielen na našich, ale aj na jej domovskej internetovej stránke /http://www.iuventa.sk/.

M. Nestorovičová

Súbory:
Nulák č. 6/2012

 

Dátum 21. januá Veľkosť súboru 3.68 MB Stiahnuť 2621