Nulák na 3. mieste

Upravené: štvrtok, 17. september 2015

Milí naši študenti a verní čitatelia!

Na úvod chcem všetkých privítať v novom školskom roku s prianím zdolať rok bez vážnejších problémov s veľkým potenciálom  sily a chuti do štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov. Rada by som sa s vami podelila  o úspech, ktorý zožal náš časopis Nulák.

29. júna 2015 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo vyhodnotenie  regionálnej súťaže ,,O najlepší školský časopis“  v školskom roku 2014/2015.  Súťažilo sa v 2 kategóriách – základné školy a stredné školy. Náš časopis sa celkovo umiestnil  na 3. mieste. Som veľmi rada, že sa  páčil odbornej porote. Ocenili nás v podobe diplomov a vecných cien. Diplom som dostala ja, ako šéfredaktorka časopisu a moja pravá a ľavá ruka Kristián Korpády a Ján Švec z II.A. Veľmi ma teší, že naša škola sa mohla aj takýmto spôsobom zviditeľniť a týmto by som chcela vyzvať našich študentov,  hlavne vás nováčikov- prváčikov, aby ste priložili ruku k dielu a pomáhali nám  pri tvorbe nášho časopisu. Ostatných vyzývam, aby neváhali a naďalej písali a akýmkoľvek iným  spôsobom sa podieľali na tvorbe nových čísel nášho časopisu. Možno práve v našej škole sa skrýva nejaký novinársky talent, ktorý je potrebné odhaliť a dať do povedomia verejnosti. Už vopred ďakujem za vaše nápady a pripomienky. Verím, že spoločnými silami dosiahneme nejaké možné úspechy doma i vo „svete.“

Ešte raz želám všetkým študentom a pedagógom krásny a úspešný školský rok. Prvákom, nech vkročia správnou nohou do víru školských povinností  a maturantom po úspešnej maturitnej skúške slzičky smútku za školou,  kde prežili nádherný študentský život, ktorý sa už nikdy nevráti.

Vaša šéfredaktorka Julka :)

diplom