Časopis Nulák č. 3/2018

Upravené: streda, 19. december 2018

Rok 2018/2019! Čo nás čaká a čo nás neminie? Otázka zásadná a z prvej časti už aj zodpovedaná na stránkach nášho časopisu v správičkách, ktoré vám môžu pripomenúť chvíle strávené mimo školy na rôznych exkurziách, študijných pobytoch alebo športových súťažiach.

Tak veru, školský rok je rozbehnutý a valí sa plnou parou vpred, zanechávajúc nezmazateľné stopy po našej aktívnej činnosti, či už v rôznorodých projektoch, Ambasádorskej škole, Euroscole, v Minierasme alebo vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch v prvom štvrťroku, ktorému odzvonilo 20.11.2018. Tak či tak, želám vám veľa úspechov do ďalších dní a čítajte náš časopis, veď on je akoby kronikou nás všetkých, a preto prispievajte, zaznamenávajte udalosti, robte krásne fotky, aby ste sami vytvárali formu a obsah vášho života na škole a mimo nej.

Všetko dobré !

Váš šéfredaktor Richard Krkoška