Návšteva interaktívného múzea a opery

Upravené: pondelok, 24. október 2011

Tretí víkend nás zobudil zlým a upršaným počasím a ešte k tomu na tento deň boli v Lipsku povolené tri neonacistické demonštrácie a jedna protinacistická. Od piatka večera   bolo v vidieť v meste množstvo policajných áut a v sobotu  asi od 11:00 už nepremávali električky okolo centra mesta a na hlavnú stanicu. My sme v tento deň mali naplánovanú návštevu interaktívneho múzea a podvečer návštevu organového koncertu v priestoroch opery - tzv. Gewandhausu - v centre mesta. 

Múzeum je zamerané na novodobé dejiny Nemecka od roku 1933, od nástupu Hitlera k moci. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých skutočností o rokoch 1939 - 1945 - o II. svetovej vojne, roku 1949 - rozdelení Nemecka na východné (NDR) a západné (NSR),  o roku 1961 - stavbe Berlínskeho múru, o roku 1989 - páde Berlínskeho múru a prehliadka múzea bola ukončená rokom 1990 - zjednotením Nemecka.

Večerný koncert bol v opere, obrovská sála, v strede pódium a nad ním veľký organ. Organový koncert bol určený pre turistov, takže tam nebolo vidieť večerné róby. Koncert trval hodinu a študenti počúvali Bachove prelúdia.

Nedeľu využil každý po svojom. Niektorí väčšinu dňa spali, iní navštívili internetovú kaviareň, niektorí venovali nedeľný čas duchovnej obžive a navštívili nedeľné bohoslužby.  Všetci si v tento nedeľný deň poriadne oddýchli.

ImageImage