Malé zmeny na praxi

Upravené: pondelok, 24. október 2011

Tretí pracovný týždeň začal pekným, jasným, ale už poriadne chladným počasím, ktoré však netrvalo dlho. V utorok sa zatiahlo a pršalo skoro celý deň. Podľa vyjadrenia študentov,  komunikácia s nemeckými majstrami im už ide lepšie, ale v pondelok sa vrátili trošku sklamaní, lebo sa niektorým z nich zmenili majstri.

Zmenil sa aj hlavný majster a podľa chlapcov bol dosť prísny a všetko dôsledne kontroloval. Takže každý si musel svoju prácu odviesť naozaj zodpovedne. Ich činnosť je zameraná na opravu starších a poškodených áut a diagnostiku nových áut.

Súčasťou pobytu stážistov v Lipsku sú aj ich "Betreuer" -  opatrovatelia, teda vyučujúci, ktorí sa o nich starajú, riešia problémy,  radia, pomáhajú a na ten mesiac sú pre nich takpovediac náhradnými rodičmi. Ich program je tiež veľmi pestrý. V čase, keď stážisti praxujú,  mávajú stretnutia v Európskom dome , riešia program študentov na víkendové dni,  poznávajú a zoznamujú sa s kultúrou a životom mesta. V čase, keď sa študenti vrátia na ubytovňu, vedú s nimi rozhovory, kontrolujú denníky, ktoré si študenti píšu každý deň. A občas aj varia, aby z času - na čas mali domácu stravu. Spoločne tvoria všetci jednu veľkú "rodinu".

ImageImage